Firma GEOMAT Usługi geodezyjne Mateusz Kabaja

2

Geodezja?

Geodezja (za Wikipedią) to nazwa wprowadzona przez Arystotelesa, pochodzi z języka greckiego geo - Ziemia i daiso - będę dzielił, nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni (geodezja szczegółowa). W większości krajów Europy zachodniej termin geodezja zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi, natomiast zadania zarezerwowane dla geodezji szczegółowej określane są tam mianem miernictwa.

Polskie prawo w zakresie inwestycji i nieruchomości jest bardzo restrykcyjne dlatego warto korzystać z usług profesjonalnej firmy geodezyjnej aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo planowanej i realizowanej inwestycji, prowadzić ją zgodnie z ustalonymi normami i uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Oferta obejmuje:

Podziały nieruchomości


• podziały nieruchomości – podzielenie nieruchomości na kilka mniejszych działek (rolnych lub budowlanych). Najczęściej taką czynność przeprowadza się w celu wydzielenia działki budowlanej, sprzedaży bądź przekazania części nieruchomości.

Rozgraniczanie nieruchomości


• rozgraniczanie nieruchomości – wyznaczenie granic w terenie, w przypadku kiedy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie istnieją żadne operaty, w których ta granica została już ustalona i zaakceptowana przez strony postępowania. Podczas rozgraniczenia istnieje możliwość korekty granic z mapy ewidencyjnej pod warunkiem zawarcia ugody między stronami

Wznawianie granic nieruchomości


• Wznawianie granic nieruchomości – wyznaczenie granic w terenie, pod warunkiem, że w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej istnieją operaty, w których ta granica została wcześniej ustalona.

Wykonywanie wykazów synchronizacyjnych


• wykonywanie wykazów synchronizacyjnych – wykonanie dokumentacji mającej na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Brak takiego uregulowania uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek czynności prawnych na danej nieruchomości tj. sprzedaż, darowizna, podział, uzyskanie pozwolenia na budowę.
Na podstawie takich map możliwe jest założenie Księgi Wieczystej, odłączenie działki z jednej do drugiej Księgi Wieczystej itp.

Wykonywanie map do celów projektowych


• wykonywanie map do celów projektowych – mapy sytuacyjno-wysokościowe, niezbędne do wykonania projektu budynku, sieci uzbrojenia terenu itp.

Pomiary realizacyjne


• pomiary realizacyjne:


1. tyczenie budynków - usługa polegająca na usytuowaniu budynku w terenie zgodnie z projektem. Jest to pierwsza czynność w terenie wykonywana przez inwestora rozpoczynającego budowę,
2. tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu (m.in. sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i energetyczne) - usługa polegająca na usytuowaniu w terenie wszystkich punktów załamania uzbrojenia terenu oraz wszystkich punktów kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja budynków


• inwentaryzacja budynków – usługa polegająca na opracowaniu mapy pokazującej wykonane na działce prace związane z budową domu. Taka mapa jest potrzebna inwestorowi, aby móc odebrać budynek i uzyskać pozwolenia na użytkowanie. Na podstawie tej mapy stwierdza się, czy inwestycja została wykonana zgodnie z projektem,

Inwentaryzacja i sporządzania dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu


• inwentaryzacja i sporządzania dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu – usługa polegająca na opracowaniu mapy pokazującej wykonane w terenie sieci i przyłącza nadziemne, naziemne i podziemne.

Kompleksowa obsługa inwestycji


• kompleksowa obsługa inwestycji - usługa mającą na celu wykonanie wszystkich czynności związanych z budową dróg, sieci uzbrojenia terenu, itp.

Inne pomiary


• inne pomiary - usługi nietypowe w zależności od potrzeb klienta.

 

Natomiast jeśli masz nietypowy problem lub zlecenie z zakresu geodezji - zapraszam do kontaktu!
Z pewnością będę mógł Ci pomóc!

KontaktGEOMAT USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Mateusz Kabaja

Tel. 695 879 701
Email: kabajageomat@gmail.com

NIP: 681-199-99-28
REGON: 
122645366

ADRES:

Ul. Szkolna 9a/4
32-410 Dobczyce

GODZINY PRACY:
poniedziałek - piątek 07:30 - 19:30
sobota 08:00 - 14:00

Lokalizacja